2006/Nov/07

recommendation

สำหรับแผนที่ภายในโรงพยาบาลมีด้วยกัน 9 ชิ้นส่วน
ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนจะปรากฏออกมาเมื่อผ่านส่วนที่ปรากฏอยู่ไปได้
ซึ่งในตอนนี้คุณอยู่ใน mental hospital ชั้น 1 ซึ่งเป็นส่วนแรก
แต่เมื่อคุณสำรวจและผ่านทุกส่วนภายในชั้นที่ 1 ไปได้
และหาทางไปต่อในชั้นต่อๆ ไปได้ แผนที่ส่วนต่อไปก็จะปรากฏ
และมันจำเป็นต่อคำใบ้หรือสถานที่ต่อไปที่คุณต้องไปด้วย
แต่ละส่วนจะมีรหัสแผนที่อยู่ ซึ่งรหัสเองก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน
ดังนั้นแผนที่จึงเป็นส่วนที่จำเป็นมาก

[ - คลิกที่ภาพแผนที่เพื่อดูภาพใหญ่ - ]

*** แผนที่สามารถลิงค์ไปยังแต่ละที่ได้ แต่ลิงค์จะมีเพิ่มขึ้น
ตามลำดับขั้น ดังนั้นบางสถานที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้

----------------------------------------------------------

map code

รหัสแผนที่ทั้ง 9 ส่วน :
- ส่วนที่ 1 : A779001 [ ชั้นที่ 1 ]
- ส่วนที่ 2 : A779002 [ ชั้นที่ 2 ]
- ส่วนที่ 3 : A779003 [ ชั้นที่ 3 ]
- ส่วนที่ 4 : A779004 [ ชั้นที่ 3 ]
- ส่วนที่ 5 : A781001 [ ดาดฟ้า ]
- ส่วนที่ 6 : B550001 [ โรงเก็บของ ]
- ส่วนที่ 7 : C560001 [ ห้องปิดตาย ]
- ส่วนที่ 8 : D337001 [ พื้นที่ส่วนบุคคล ]
- ส่วนที่ 9 : D337002 [ สวนแห่งความลับ ]

-----------------------------------------------------------

map plan

[ A779001- ชั้นที่ 1]